Thursday, March 1, 2007

Tromb eller Tornados


Idag har det varit varning för tromber eller tornados. USA drabbas av ca 1000 tornados varje år och de är speciellt vanlig förekomande i den delen som kalls för Tornado Alley, som sträcker sig från mexikanska golfen, södern, mellanvästern till södra Iowa. Tornados bildas då den torra luften från Kanada avfuktas när den passerar Klippiga Bergen och möter den höggradigt fuktiga luften från Mexiskanska golfen. I dessa trakter finns därför ett välutbyggd varningssytem. Här i Birmingham finns specialla sirener som slås på när det är tornado varning och dessutom så sänds varningar ut på alla radio och tv-kanaler. I natt var det en tornado som svepte fram över Kansas rapporterades det på the weather channel på tv:n. En tornados existenstid på marken kan variera i allt från några sekunder upp till flera timmar, men en dryg timme är den vanligaste existenstiden. Tornados klassas enligt Fujita-skalan:

F0: 17,9 - 32,5 m/s - (~-115 km/h - små skador)
F1: 32,6 - 50,4 m/s - (116-180 km/h - medelmåttiga skador)
F2: 50,5 - 70,5 m/s - (181-250 km/h - ansenliga skador)
F3: 70,6 - 92,4 m/s - (251-330 km/h - svåra skador)
F4: 92,5 - 116,6 m/s - (331-415 km/h - förödande skador)
F5: 116,7 - 142,5 m/s - (416-510 km/h - ofattbara skador)
F6 (142,6-169,4 m/s) - (511-609 km/h - oföreställbara skador) används inte avNational Weather Service, eftersom så kraftiga tornados aldrig dokumenterats.Den 2 april 1958 uppmättes en vind på 125 m/s i Wichita Falls, Texas, USA ( Ljudhastigheten är ca 343 m/s ).
Dessa hastigheter innebär själva vindhastigheten innuti tornadon och inte hastigheten med vilken den rör sig framåt. Ofta hinner människor som befinner sig i riskzonen köra iväg från tornadon. Tornados kan bildas under hela året under rätt omständigheter. Men de är allra vanligast under våren och minst vanliga under vintern. Tidpukten på dagen spelar också roll för tornados. De flesta tornados bildas under sen eftermiddag mellan kl 15 och 19.
Kommer det en tornado ska man söka skydd i sin källare och hålla sig borta från fönster som kan splittras. Vi hoppas dock att det inte ska dra fram någon tornado genom Birmingham. Vill verkligen inte få vårt hus förstört.

No comments: