Friday, February 9, 2007

The Expat Syndrome

Att flytta utomlands är inte bara häftigt, spännande och kul utan ställer en också inför problem som kultrurkrock och kulturshock. Kulturshock är inte något man normalt upplever under en utlandsemester utan kommer om man ska bosätta sig utomlands under en längre period. De flesta som flyttat utomlands påverkas av detta mer eller mindre. En kulturshock sker eftersom när man flyttat till ett annat land tappar allt runt omkring sig som man är van vid och som man känner igen. Alla de tusentalsätt som vi dagligen andvänder för att orientera oss i vår tillvaro förloras plötsligt. Det rör sig om ord, fraser, ansiktsutryck och gester som är en del av den kultur vi växt upp med. Plötsligt är allt detta borta. Detta leder till shock och frustration. Symptomen varierar från person till person och också hur mycket man påverkas. Vissa anpassar sig snabbare och andra långsammare och sedan kanske det finns vissa få som aldrig klarar av att anpassa sig och väljer att återvända till sitt hemland. Det sägs att det finns 5 faser som man går igenom då man flyttar till ett nytt land och en ny kultur. Det tar oftast upp till ett år att anpassa sig till sitt nya land ibland upp till två år.

Extra svårt är allt detta för den medföljande partnern som inte har något arbete som den kan focusera på. Denna person upplever många gånger en identitetskris eftersom personen verkligen måste bygga upp ett helt nytt liv och ny identitet. Om den medföljande tidigare har haft en egen karriär och plötsligt blir hemmafru i nya landet är övergången extra svår. Den som stannar hemma kan lätt känna sig övergiven och isolerad.

Fas1: är förälskelsefasen. Allt är nytt och spännande. Man är fylld av entusiasm och energi. Denna fas varar oftast allt från några veckor upp till 6 månader.

Fas2: är själva shock fasen. Man känner sig deppig, självförtroendet sviktar och man känner sig frustrerad och irriterad. Man känner hemlängtan och tänker på allt och alla man saknar hemifrån mycket. Man gillar inte att allt är så annorlunda. Man tycker att de gör saker och ting på fel sätt i sitt nya land även om det inte finns något som är rätt eller fel utan bara annorlunda. Man känner sig sur och hotad av allt nytt.

Fas3: Man har börjat anpassa sig och lärt sig leva på ett nytt sätt. Man har lyckats lära sig vissa av de nya kulturella koderna i sitt nya land och språket bättre. Man söker kontakt med den inhemska befolkningen och får nya vänner.

Fas4: är sista steget i anpassningen. Man lever sitt nya liv fullt ut och tänker inte längre i termerna ”de” och ”oss”.

Fas5: sker då man återvänder till sitt hemland. Denna process är minst lika jobbig om inte jobbigare eftersom man inte förväntar sig att det ska vara problematiskt att flytta hem. Man kommer hem och känner inte igen sig. Saker har förändrat sig, man har själv förändrat sig. Man har också vant sig vid nya saker och sätt att göra saker i det landet man bott. Kanske behöver man också återuppbygga sin vänskap med tidigare vänner och bekanta. Man kanske har förlorat mycket av sitt kontaktnät hemma som man hade tidigare och som är så viktigt i sverige. Vissa uppfattar en lätt som snobbig då man vill berätta om sin utlandsvistelse. Man har inte heller hängt med i allt som hänt hemma och kanske inte hänger med på snacket under fikarasterna och med arbetskamraterna och man känner sig utanför än en gång.


Allt detta tycker jag är viktigt att tänka på och vara medveten om. Det finns massor med info att söka om ämnet på internet och det finns en hel del böcker att läsa om ämnet också.

Här är några länkar om man vill fördjupa sig och läsa vidare:

http://www.discoverabroad.com/US/LivingAbroad/LifeAndCulture/cultureshock.htm
http://www.worldwide.edu/travel_planner/culture_shock.html

No comments: