Thursday, February 15, 2007

Stars fell on Alabama


1833 föll en kraftig meteorskur över Alabama. Låten ”Stars fell on Alabama” blev uppkallt efter denna händelse. Även på de flesta registeringsskyltar på bilarna står detta. Jag tycker att registeringsskylten för Alabama är ganska snygg. Florida gillar jag också eftersom de har apelsiner på sina registeringsskyltar och så står det ”The sunshine state” på dem.

No comments: